mgr  Ewa Przewłocka-Mołdawan

logopeda – neurologopeda kliniczny

Absolwentka Neurologopedii klinicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu  Akademii Medycznej we Wrocławiu

Absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego  Uniwersytetu Wrocławskiego

Ewa Przewłocka-Mołdawan – logopeda, neurologopeda kliniczny

Kompetencje:

 1. Terapeutka MFT 9-99 sTArs – Terapii Miofunkcjonalnej
 2. Szkolenia z Metody Krakowskiej:
  • Manualne Torowanie Głosek;
  • Terapia neurobiologiczna;
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (dzieci niesłyszących, autystycznych, z afazją);
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®;
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
 3. Kilkuletnia współpraca z Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” we Wrocławiu
 4. Wybrane konferencje, warsztaty i szkolenia:
  • Seminarium Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa, Wrocław 2015
  • Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wrocław 2014,
  • Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, Kraków 2014
  • Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu, Wrocław 2013
  • Dzieci z chorobami rzadkimi-leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone zaburzenia układu nerwowego, Wrocław 2013
  • Ergoterapia w pediatrii, Wrocław 2012
  • Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy, Wrocław 2011
  • Dziecięca neurologopedia kliniczna w śietle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej, Wrocław 2011