Oferuję diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dla:

  • niemowląt i dzieci z zaburzeniami podstawowych funkcji pokarmowych (nauka prawidłowego gryzienia, żucia, połykania)
  • dzieci z wadami wymowy
  • dzieci z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy
  • dzieci z niedosłuchem
  • dzieci z porażeniem mózgowym
  • dzieci zagrożonych autyzmem
  • dzieci przedwcześnie urodzonych
  • dzieci z zespołami genetycznymi
  • dzieci z upośledzeniem umysłowym